ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Аналогови адресируеми контролни панели


  • Видеонаблюдение -  Kentec - Syncro GUIDE


производител: Kentec
подгрупа: потребителски интерфейс

Syncro GUIDE Графичен потребителски интерфейс за контрол на пожароизвестителни системи


Syncro GUIDE пожароизвестителен софтуерен интерфейс предоставя интерактивно графично изобразяване на информация за изградени пожароизвестителни системи със средна и голяма сложност.
• Избор от текст, графика или списък на алармени събития
• Пълен анализ на събитията
• Пълен архив на събитията
• Лесен за програмиране
• Надеждност на системата
• Конкурентна цена при съпоставка с други подобни системи
• Лесен за работа
• Неограничени възможности за създаване на карти и оптично приближаване
• Поддръжка на стотици графики
• Дисплей и контрол на множество пожароизвестителни панели
• Възможност за преглед на историята на събитията и екпортирането им в HTML документ