ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Аналогови адресируеми контролни панели


  • Видеонаблюдение -  Kidde - VegaNET


производител: Kidde
подгрупа: софтуерна система

VegaNET Display System
Kidde


VegaNET Display System представлява компютърно базирана (WindowsTM) софтуерна система, специално разработена за осъществяване на дистанционен мониторинг и контрол върху пожароизвестителни алармени системи. Софтуерът предоставя възможност на оператора за визуален преглед на цялата система или на отделен неин участък, с цел идентификация на всяко събитие и неговия източник при множество алармени събития. Информацията за алармените събития се изобразява в стандартен текстови формат или в графичен вид, предоставяйки на оператора необходимата информация, способстваща взимането на правилни решения.