ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Пожарогасителни системи


  • Видеонаблюдение -  Kentec - Sigma XT


производител: Kentec
подгрупа: пожарогасителен контролен панел

Sigma XT Конвенционален пожарогасителен контролен панел Sigma XT
Kentec


Характеристики
• Три конвенционални пожароизвестителни зони
• Една пожарогасителна зона
• Подържа до седем индикаторни статус устройства посредством серийна връзка
• Дисплей за време
• Индикатор за налягане
• Програмируеми зони
• Програмируемо предварително (Първа степен) сиренно закъснение
• Програмируемо закъснение на зоновия вход (30 секунди)
• Програмируемо закъснение на сирените (до 10 минути)
• Индикатор „задържане”
• Режим „обходна” проверка
• Релейни контакти „пожар” и „грешка”
• Релеен контакт за локална аларма
• Входове за дистанционен контрол
• 24V изход
• Ключ за смяна на режимите на лицевия панел