ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ


  • Видеонаблюдение -  Minimax - OneU


производител: Minimax
подгрупа: Система за активно гасене

OneU Система за активно гасене за 19” шкафове


OneU – система за активно гасене е оптимизирана и перфектна за съвременния „IT – свят”. Отличава се с това, че е предназначена за детекция и гасене на пожар в шкафови (rack) конфигурации, компактна е – необходим и е само един юнит за монтаж, има възможност за разширение на модулен принцип – Master – Slave, възможност за подмяна на дефектирали платки с резервни, интегрирано акумулаторно захранване и удобен Docking Slot.


OneU – система за активно гасене е самостоятелна и компактна единица за откриване и гасене на пожари.
Малките размери – 1U правят възможно безпроблемно вграждане и пестене на място.
За режим на работа без прекъсване е предвидено мрежово устройство с интегрирано непрекъснато захранване. OneU – система за активно гасене се състои от модула, който се вкарва – /1/, Docking Slot – /2/ и тръбна система за изсмукване на дима – /3/.
Единственият по рода си Docking Slot – механизъм на OneU – система за активно гасене позволява монтаж и демонтаж на оборудването за секунди. При това всички периферни връзки, дюзи за гасене, тръбни разводки за отдимяване са предварително свързани перманентно към адаптиращи лайсни.


Чувствителността е определена от наличието на два перманентни сензора за наблюдение и възникване на пожари. Те правят нон-стоп анализ, като взимат проби от въздуха от целия обем на шкафа.


Пожарът се детектира още във фазата на неговото възникване и реакцията е на две степени.


Предварителна аларма – паралелно с алармирането могат да се изключват и токови кръгове;
Ако пожарът се развие по-нататък, се активира главната аларма на OneU – система за активно гасене. Гасителното вещество Novec™ 1230 се изтласква в дюзата и се разпределя в шкафа, като въздейства със своите пожарогасителни свойства. Така възникналият пожар бързо и безвъзвратно се потушава.
Всички аларми или повреди в системата се изписват на дисплей и имат възможност евентуално да се предадат на по-висшестояща система за управление или наблюдение.


Опционално могат да се активират акустични и оптични съоръжения за алармиране.


Области на приложение


OneU – система за активно гасене е в състояние и би трябвало винаги да се инсталира там, където има технически съоръжения, като:


Дейта центрове с голям обем на обмен на данни, сървъри и Network – техника;
Там, където е недопустимо прекъсването на предаване на данни;
В предприятия с електронно управление на производството и наличие на автоматични процеси на производство и наблюдение;
Телекомуникационно оборудване, което е отговорно за непрекъсваемата работа на съответното предприятие;


За електро-захранващи и управляващи системи, които подсигуряват непрекъсната, достатъчна и навременна доставка на енергия в дадено предприятие.