ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Пожарогасителни системи


  • Видеонаблюдение -  Minimax - MX 1230 NOVEC


производител: Minimax
подгрупа: пожарогасителен агент Novеc

MX 1230 NOVEC Пожарогасителната система с пожарогасителен агент Novеc


Благодарение на бързото и равномерно разпространение на гасителния агент пожарогасителната система на MINIMAX – МХ 1230 с пожарогасителен агент Novеc ™ на 3М ™ дава решение, което предлага много предимства при защитата на електрическо и електронно оборудване.
Тази система е екологично чиста, спестява място и гарантира високо ниво на сигурност за хората .
Характеристиките на гасителния агент Novec™1230 са уникални:


Съхранява се на стайна температура, компактно като вода;
Гаси като газ – с хомогенна дистрибуция в цялата зона на гасене;


Не оставя никакви остатъци.Отличителна черта на тези системи е факта, че вътрешния диаметър на дюзите и обема на бутилките се изчислява за всеки конкретен обект на защита и неговите специфични особености. В резултат се получава система, оптимизирана до най -малкия дейтал.


Зони на приложение:


Компютърни зали, телекомуникационни инсталации, компютърни и сървърни помещения, контролни центрове, медицински и лабораторни инсталации, други приложения с електрическо или електронно оборудване и риск.
MX 1230 компактна пожарогасителна система


Инсталирай, свържи – и е готова за гасене


Компактната версия на пожарогасителна система МХ 1230 е предназначена за малки и среден по обем стаи.
Специалното предимство на МХ 1230 компактна пожарогасителна система е: пожарогасителната централа, източникът на гасителния агент, ако е необходимо гасителната дюза, алармената сирена и флаш лампата са комбинирани в един единствен шкаф.
Това означава, че системата може да се постави в стаята, която ще се защитава, по начин, който спестява място и с минимални усилия за монтаж и инсталация.
Компактната версия на пожарогасителна система МХ 1230 с гасителен агент Novеc™ на 3М™ защитава електронни контролни системи и информационни банки непрекъснато, надеждно и автоматично. Системата автоматично разпознава риск от пожар в ранна фаза, автоматично прекъсва електрическото захранване и гаси пожара, бързо и безостатъчно.


Пожарогасителния агент Novеc™ 1230 на ЗМ™ не е вреден за околната среда и е безопасен за
хората. В сравнение с химичните гасителни агенти, които се използваха досега, NovеcТМ
1230 има най-малък ефект върху глобалното затопляне, най-краткия живот в атмосферата и
не оказва абсолютно никакъв ефект върху озоновия слой. Novеc™ 1230 не е корозивен и не е електропроводим. Не нанася щети на чувствителни компоненти и не оставя остатъци по тях. Той е безцветен, почти без мирис и в течно състояние на стайна температура. Молекулите на Novеc™ 1230 се състоят от въглерод, флуор и кислород. Гасителният ефект се дължи на охлаждане на топлинната енергия в пламъците, прекъсвайки запалителната реакция .