ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Системи за детекция на газ


  • Видеонаблюдение -  SD3 - GD100C / GD101C/ GD102C/ GD103C/ GD104C/ GD105C/ GD106C/ GD109C


производител: SD3
подгрупа: газ детектори

GD100C / GD101C/ GD102C/ GD103C/ GD104C/ GD105C/ GD106C/ GD109C Конвенционални газ детектори за Метан, Бутан, LPG, СО, Пропан, Бензинови изпарения, ацетилен
Sd3


GD100C Конвенционален газ детектор за метан (CH4), IP55, интегрирани алармени и преалармени резистори, изисква външно захранване
GD101C Конвенционален газ детектор за бутан, IP55, интегрирани алармени и преалармени резистори, изисква външно захранване
GD102C Конвенционален газ детектор за бензинови изпарения, IP55, интегрирани алармени и преалармени резистори, изисква външно захранване
GD103C Конвенционален газ детектор за въглероден моноксид (СО), IP55, интегрирани алармени и преалармени резистори, изисква външно захранване
GD104C Конвенционален газ детектор за водород (Н2), IP55, интегрирани алармени и преалармени резистори, изисква външно захранване
GD105C Конвенционален газ детектор за втечнен пропан (LPG), IP55, интегрирани алармени и преалармени резистори, изисква външно захранване
GD106C Конвенционален газ детектор за пропан (C3H8), IP55, интегрирани алармени и преалармени резистори, изисква външно захранване
GD109C Конвенционален газ детектор за ацетилен (C2H2), IP55, интегрирани алармени и преалармени резистори, изисква външно захранване


Програмируемо предупредително (преалармено)/ алармено равнище на насищане на газа в LEL (минимално количество газ, водещо до експлозия): 15%LEL – 30%LEL
Програмируем филтър за предупредително/алармено : 0 дo 240s
Захранващо напрежение: 12 – 28 Vcc
Консумация в режим на готовност: 28mA@24V/ 55mA @ 12V;
Алармено състояние: отворен контакт max 60 mA +/- 2 mA
Предупредително състояние: отворен контакт max 30 mA +/- 2 mA
Работна температура : 0°C~ 45°C
Степен на защита: IP55
Материал: Метал


Размери (mm): H:145/ W:100/ D:60