ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Системи за гласово оповестяване при евакуация


  • Видеонаблюдение -  Hochiki  - Firevac


производител: Hochiki
подгрупа: Система за гласово оповестяване

Firevac Система за гласово оповестяване


Firevac е съвременна система за гласово оповестяване и евакуация на Hochiki. Състои се от основен контролен панел (master panel) и второстепенен панел (slave) всеки с по две наблюдавани линии за високоговорители с максимална мощност 60 W, микрофон за спешно оповестяване и високоговорители. В основния панел се съдържа карта с памет, в която са записани гласови оповестителни съобщения. Възможно е добавянето на до 10 второстепенни панела към един основен. Всеки основен панел поддържа:


три балансирани входа за аудио съобщения, за микрофон за спешни случаи, микрофон за локално оповестяване и за фонова музика;


Интерфейс към конвенционална пожароизвестителна централа, също така интерфейс към ESP кръг посредством CHQ-DRC модул – Висококачествени цифрово записани съобщения за Евакуация, Аларма и Тест – Смесител с приоритет на входовете – Импулсно захранване със зярадно устройство, отговарящо на стандарта EN54-4 – 2 броя 12 V/7Ah акумулатори, осигуряващи 24 часа в покой и 30 мин. в състояние на оповестяване;Приоритетът на аудио входовете е в следният низходящ ред:


Микрофон за спешни случаи


Цифрово записани гласови съобщения


Микрофон за оповестяване


Фонова музика


Интерфейсът към пожароизвестителна система се осъществява в основния панел чрез три поляризирани и оптоизолирани входа за активиране на записаните гласови съобщения (Евакуация, Аларма, Тест) и един изход (Повреда).


Мониторинг


За да отговори на изискванията на Британските и Европейски стандарти за сигурност, всички високоговорителни линии, захранващи устройства, батерии, микрофони и модул за цифрово записани съобщения са наблюдавани за къси съединения, разряд, прекъсвания и повредени данни. Некритичните входове, като входа за оповестяване и фонова музика, не се наблюдават и при прекъсване на захранването автоматично се изключват, за да се запази заряда на батерията;


Избор на цифрови съобщения


Всички цифрови съобщения са записани в МР3 формат на наблюдавана неизтриваема карта за памет, която се включва директно към основната платка. Изборът на съобщенията, които да се излъчват, може да бъде направен чрез вътрешни връзки.
Няма ограничение на броя основни панели, като микрофонът за спешност може да бъде свързан последователно към максимум 10 основни панела.


Основни параметри:
Работно напрежение 230Va.c. ±10% 50/60Hz
Максимален изходен ток 5A (продължително), 7A (peak) @230Va.c.
Ток в покой 85mA
Акумулаторни батерии 2 ? 7Ah/12V
Високоговорителни линии 2 ? 60W
Кабел – високогов. линии двужилен пожароустойчив, min 1.5mm2 (500m max)
Вход фонова музика ниво 230mV RMS (no link)
2.3V RMS (link fitted)
Вход оповестяващ микрофон ниво 230mV RMS (no link)
2.3V RMS (link fitted)
Входове 4 бр.: Evacuate, Alert, Test, Reset
Балансирани изходи: Микрофон по спешност
Фонова музика
Оповестяване
Брой второстепенни панели към един основен панел 10 бр.
Цвят на кутията RAL 7042 – “Traffic Grey A”
Тегло (kg) / Размери (mm) Основен: 11.1 / H450 x W450 x D115
Второстепенен: 10.6 / H450 x W450 x D115


Второстепенните панели повтарят всички микрофонни и цифрови съобщения, които са генерирани от основния панел, към който са свързани, като могат да ползват собствен вход за музикален фон.
Усилвател и високоговорителни линии


Всеки панел има по две 60 W високоговорителни линии А и В. Могат да захранят високоговорители със сумарна мощност до 60 W през 100 V линейни трансформатори. Крайни елементи трябва да се поставят на края на всяка линия. Всеки усилвател има „Горещ резерв”, който се активира при евентуална повреда в основния панел.


Системата Hochiki FIREvac напълно отговаря на стандарта BS 5839 – част 8, отнасящ се за гласови оповестителни системи, което я прави подходяща за изграждане на гласови оповестителни системи в малък и голям мащаб. Универсалният интерфейс за оповестяване я прави съвместима с пожароизвестителни системи на много производители, което е голямо предимство при нужда от интеграция с вече изградена такава система. Удобната инсталация, опростеното конфигуриране и подробното инсталационно ръководство я правят лесна за инсталация и поддържане.