ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ


  • Видеонаблюдение -  Cofem - A30XV


производител: Cofem
подгрупа: Конвенционален температурен термодиференциален пожароизвестителен детектор

A30XV Конвенционален температурен термодиференциален пожароизвестителен детектор


A30XV е базиран на термисторен елемент улавящ промените на температурата в помещението
A30XV може да бъде използван като температурен пожароизвестителен детектор с фиксирана температура на задействие или като термодиференциален такъв. Ако пожарното събитие се развива бързо, то той ще сработи като термодиференциален, ако пожара се развива бавно – ще се активира при достигане на температура в помещението от 55ºC.
Нископрофилен дизайн на пожароизвестителния детектор – височина от 45 mm (включително и основата)
Възможност за монтаж на висока основа при употреба с по-дебели проводници
Два индикаторни LED светодиода за 360° видимост
Възможност за свързване на изнесен индикатор
Лесен монтаж, без поляритет
Съвместим с всички типове конвенционални пожароизвестителни контролни панели
Сертифициран пo EN 54-5, клас A2R и в съответствие с Европейският регламент за строителни продукти N°305/2011
Захранващо напрежение: 12 - 30V без поляритет
Консумация в режим на готовност: 60 mA @18V
Консумация при аларма: 40 mA @18V
Сигнализация за активирана аларма: 2 бр. червени LED индикатори с 360º видимост
Изход за изнесен индикатор
Оперативна влажност: 20 - 95% RH
Оперативна температура: -10ºC +50ºC
Чувствителност: според изискванията на EN 54-5, Class A2R
IP 20
Размери с монтажната основа: Ø107х45 mm