ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ


  • Видеонаблюдение -  Cofem - A30XHAS


производител: Cofem
подгрупа: Адресируем димооптичен пожароизвестителен детектор

A30XHAS Адресируем димооптичен пожароизвестителен детектор


Димо-оптичен сензор базиран на Тиндал ефект
Нископрофилен дизайн на пожароизвестителния детектор – височина от 53,4 mm (включително и основата)
Възможност за монтаж на висока основа при употреба с по-дебели проводници
Два индикаторни LED светодиода за 360° видимост
Възможност за свързване на изнесен индикатор
Лесен монтаж, без поляритет
Съвместим с адресируеми пожароизвестителни контролни панели Cofem
Индикация за статус на замърсяване на сензора – активна дискриминация между пожарно събитие и бавно, поетапно замърсяване на сензора с прах
Сертифициран пo EN54-7 и в съответствие с Европейският регламент за строителни продукти N°305/2011


Захранващо напрежение: 24 - 35V без поляритет
Консумация в режим на готовност: 1 mA
Консумация при аларма: 5 mA
Сигнализация за активирана аларма: 2 бр. червени LED индикатори с 360º видимост
Изход за изнесен индикатор
Оперативна влажност: 20 - 95% RH
Оперативна температура: -10ºC +50ºC
Чувствителност: според изискванията на EN 54-7
IP 40