ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ


  • Видеонаблюдение -  Cofem - A30XHTCO


производител: Cofem
подгрупа: Комбиниран адресируем димооптичен, температурен и СО пожароизветителен детектор

A30XHTCO Комбиниран адресируем димооптичен, температурен и СО пожароизветителен детектор


A30XHTCO предлага уникалното съчетание на три типа пожароизвестителни сензора: димооптичен, температурен и въглероден окис. Употребата на СО сензор е ценно при ранна детекция на някои типове пожар. В допълнение интеграцията с димооптичен елемент резултира в компактен пожароизвестителен детектор с намален брой фалшиви аларми. Интегрираният температурен сензор сигнализира за пожарно събитие при достигане на температура от 55ºC


Нископрофилен дизайн на пожароизвестителния детектор – височина от 53,4 mm (включително и основата)
Възможност за монтаж на висока основа при употреба с по-дебели проводници
Два индикаторни LED светодиода за 360° видимост
Възможност за свързване на изнесен индикатор
Лесен монтаж, без поляритет
Съвместим с адресируеми пожароизвестителни контролни панели Cofem
Индикация за статус на замърсяване на сензора към контролния панел – активна дискриминация между пожарно събитие и бавно, поетапно замърсяване на сензора с прах
Сертифициран пo EN54-7 и в съответствие с Европейският регламент за строителни продукти N°305/2011
Захранващо напрежение: 24 - 35V без поляритет
Консумация в режим на готовност: 1 mA
Консумация при аларма: 5 mA
Сигнализация за активирана аларма: 2 бр. червени LED индикатори с 360º видимост
Изход за изнесен индикатор
Оперативна влажност: 20 - 95% RH
Оперативна температура: -10C +50C
Чувствителност: според изискванията на EN 54-7
IP 40
Продължителност на живот на СО чувствителния елемент: 5 години