ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ


  • Видеонаблюдение -  Cofem - MDA1Y


производител: Cofem
подгрупа: Адресируем релеен модул за пожароизвестителни централи Cofem

MDA1Y Адресируем релеен модул за пожароизвестителни централи CofemMDA1Y е микропроцесорно адресируемо устройство (с изолатор на късо съединение) за пожароизвестителни централи Cofem, което се свързва и захранва от адресния кръг.
Два релейни изхода със симултанна активация (изпълняват една функция)
Изисква допълнително 30V захранване за управляваните от релетата устройства. Следи наличието на напрежение на спомагателната 30V линия и в изхода на наблюдаваните релета.
Релеен изход R1 се наблюдава за прекъсване на линията чрез 33 kΩ съпротивление
Релеен изход R2 не се наблюдава и работи като NO/NC сух контакт, за активиране на електромагнитите на пожарните вратите при алармено събитие (необходимо е допълнително захранване при свързване на повече от 10 електромагнита към пожароизвестителната система)
Защитен с 0,9 A предпазител за модула и 0,5 A за всеки наблюдаван изход
LED индикатори за статус на модула: Премигващ червен LED индикатор за комуникацията с пожароизвестителния контролен панел Cofem; Светването на зелен LED индикатор обозначава задействието на реле
Доставя се в пластмасова кутия
Сертифициран пo EN 54-18 и в съответствие с Европейският регламент за строителни продукти N°305/2011
IP30
Размери: 140,5x73x48mm
Захранващо напрежение: 24 - 35V с поляритет