ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ


  • Видеонаблюдение -  DMTex - FP9000


производител: DMTex
подгрупа: Конвенционален пожароизвестителен контролен панел

Пожароизвестителна централа FP9000-8 и FP9000-4
Пожароизвестителна централа FP9000-8


ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FP9000:


• EN 54-2 и EN 54-4
• Конвенционална пожароизвестителна централа
• Съвместима с всички произвеждани конвенционални пожароизвестители
• Пожароизвестителни линии 4 или 8
• Изходи – 6 броя релеен тип-вградени
• Допълнителни изходи /опционално/ – 2/4/6/8 броя релеен тип, с добавяне на модул М9000R – 2/4/6/8
• Контрол на линиите и контролируемите изходи за повреда (късо съединение и прекъсване) и автоматично възстановяване
• Контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановяване
• Светлинна и текстова индикация за състояния Пожар, Повреда, Забрана и Тест
• Възможност за закъснение на контролируемите и общите изходи за пожар за време от 10 до 600 секунди след регистриране на състояние пожар
• Вградена звукова сигнализация при пожар – еднотонална, непрекъсната с възможност за изключване
• Състояние Тест на всяка от пожароизвестителните линии
• Възможност за забрана на всяка от пожароизвестителните линии
• Възможност за забрана на контролируемите изходите за пожар
• Интерфейс за комуникация с външни устройства RS485 и работа в мрежа /опционално/с добавяне на модул M9000-485
• Възможност за GPRS комуникация и дистанционен контрол и наблюдение /опционално/
• LCD дисплей 2х16 символа и клавиатура, за управление и индикация на панела.
• Енергонезависим архив за събитията, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието – до 1200 събития
• Брояч на пожари – до 9999 регистрирани състояния пожар
• Възможност за избор на език за текстовата информация на дисплея
• Набор от тестови режими и възможности за настройка на линии, изходи и панел


Oсновни настройки:


• ток – прекъсване, пожар, пажар с директно включване на изходите, за всяка линия.
• брой проверки за влизане в състояние пожар, вкл/изкл. на функция свален пожароизвестител, вкл/изкл. проверка за провреда заземен проводник
• пълно програмиране на 12 изхода за всяка линия, програмиране на закъснение от 0 до 600 секунди за всяка линия индивидуално, текстово съобщение за всяка линия.
• избор на изходи, които ще се изключват при натискане на бутон Стоп сирени.


Габаритни размери – 310х240х80 mm
Маса без акумулатори – 1,3 kg
Степен на защита – IP30/ БДС EN 60529


Централата отговаря на стандарти:
• EN 54-2:1997
• EN 54-2:1997/A1:2006
• EN 54-2:1997/AC:1999
• EN 54-4:1997
• EN 54-4:1997/A1:2002
• EN 54-4:1997/A2:2006
• EN 54-4:1997AC:1999
• EN 50130-4:2011
• EN 55022:2006/А1:2007
• EN 60950-1:2006/А11:2009