ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ


  • Видеонаблюдение -  DMTex - FP9000L 2/4/6/8


производител: DMTex
подгрупа: Конвенционален пожароизвестителен контролен панел

Пожароизвестителни централи FP9000L 2/4/6/8
centrala-1-w-small


ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


• EN 54-2 и EN 54-4
• Конвенционална пожароизвестителна централа
• Съвместима с всички произвеждани конвенционални пожароизвестители
• Пожароизвестителни линии 2/4/6 или 8
• Изходи – 4 броя -вградени
• Допълнителни изходи /опционално/ – 2/4/6/8 броя релеен тип, с добавяне на модул М9000R – 2/4/6/8
• Контрол на линиите и контролируемите изходи за повреда (късо съединение и прекъсване) и автоматично възстановяване
• Контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановяване
• Светлинна индикация за състояния Пожар, Повреда, Забрана и Тест
• Възможност за закъснение на контролируемите и общите изходи за пожар за време от 1 до 7 минути и след регистриране на състояние пожар
• Вградена звукова сигнализация при пожар – еднотонална, непрекъсната с възможност за изключване
• Състояние Тест на всяка от пожароизвестителните линии
• Възможност за забрана на всяка от пожароизвестителните линии
• Възможност за забрана на контролируемите изходите за пожар
• Интерфейс за комуникация с външни устройства RS485 и работа в мрежа /опционално/с добавяне на модул M9000-485

Габаритни размери – 310х240х80 mm
Маса без акумулатори – 1,3 kg
Степен на защита – IP30/ БДС EN 60529


Централата отговаря на стандарти:
• EN 54-2:1997
• EN 54-2:1997/A1:2006
• EN 54-2:1997/AC:1999
• EN 54-4:1997
• EN 54-4:1997/A1:2002
• EN 54-4:1997/A2:2006
• EN 54-4:1997AC:1999
• EN 50130-4:2011
• EN 55022:2006/А1:2007
• EN 60950-1:2006/А11:2009